Novena

Novena , i kristendomen, en term som betecknar en andlig hängivenhet som består av recitation av en fast form av bön under nio dagar i rad, i framställning om en gudomlig tjänst eller som förberedelse för en liturgisk högtid eller som deltagande i en viktig händelse som ett år av Jubilee.

radband

De nio dagarna påminner om den liknande tid som apostlarna spenderade i bön, ”tillsammans med kvinnorna och Maria”, som förberedelse för den Helige Andes gåva (Apostlagärningarna 1: 13–14). Novenas var kända under medeltiden, men deras popularitet är från 1600-talet. Särskilt populär var novena före festen för den obefläckade befruktningen (8 december). Novena of Grace till ära för St. Francis Xavier (4–12 mars) är bland de mest kända. Andra beskyddare som vanligen åberopas i novenor är Maria, St. Jude, Jesu heliga hjärta och St. Joseph. Novena består vanligtvis av en direkt framställning av en specifik beskyddare; den bönen kan åtföljas av Herrens bön eller Hail Mary. Vissa Marian-novenor, särskilt de 54-dagars mirakulösa novenaen, innefattar recitation av en hel radband.

Pingst

Den kristna användningen föregås av den romerska novenan eller novendialen, en nio-dagars festival högtidlig vid tillfälle av ett omen som meddelar olycka. Termen tillämpades också på de nio dagar av sorg efter kejsarens eller andra personers död.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Michael Ray, redaktör.