Tatler

Tatler , en tidskrift som lanserades i London av essäisten Sir Richard Steele i april 1709, uppträdde tre gånger i veckan fram till januari 1711. Till en början var den avsedda avsikten att presentera berättelser om tapperhet, nöje och underhållning, poesi och utländska och inhemska nyheter. Alla rapporterades och "utfärdades" från olika kaffe- och chokladhus i London. Med tiden The Tatlerbörjade undersöka sätt och samhälle, fastställa dess principer om idealbeteende, dess begrepp som en perfekt gentleman och mild kvinna och dess standarder för god smak. Duell, spel, rakish beteende och kokettishness kritiserades, och dygdiga handlingar beundrades. Många anekdoter och berättelser gav poäng till de avancerade moraliska koder. Tidningen hade en uttrycklig Whig-trohet och drogs flera gånger till politisk kontrovers.

Joseph Addison, oljemålning av Michael Dahl, 1719;  i National Portrait Gallery, London.Läs mer om detta ämne Joseph Addison: The Tatler and The Spectator Det var under Addisons period i Irland att hans vän Steele började publicera The Tatler , som dök ut tre ...

Den engelska periodiska uppsatsen började sin första blomning i Tatler och nådde sin fulla blom i Joseph Addisons händer. Addison verkar ha gjort sitt första bidrag till det i det 18: e numret. Två månader efter det att Tatler upphört publicerade han och Steele den lysande tidningen The Spectator .

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.