Tredje världen

Tredje världen , tidigare politisk benämning som ursprungligen användes (1963) för att beskriva de stater som inte ingår i den första världen - de kapitalistiska, ekonomiskt utvecklade staterna ledda av USA - eller den andra världen - de kommunistiska staterna ledda av Sovjetunionen. När termen introducerades bestod den tredje världen huvudsakligen av utvecklingsländerna, de tidigare kolonierna i Afrika, Asien och Latinamerika. I slutet av det kalla kriget och den ökade ekonomiska konkurrenskraften hos vissa utvecklingsländer förlorade termen sin analytiska klarhet.

Mahan, Alfred Thayer Läs mer om detta ämne Internationella relationer från 1900-talet: Frikoppling i tredje världen De tre huvudarenorna av det kalla krigets konkurrens hade alltid delats upp i Europa, strategisk kärnvapenkonkurrens och regionala konflikter ... Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av Jeannette L. Nolen, biträdande redaktör.