Gohei

Gohei , i Shinto-religionen i Japan, ett slags pappers- eller tygoffer till en gud. Den Gohei består av en upprättstående pinnen till vilken är fäst en remsa av papper eller tyg vikas på ett sådant sätt att sicksack veck falla på vardera sidan. De många stilarna av gohei skiljer sig från varandra genom antalet veck, sättet att vikas, färgen och materialet på remsorna. Enligt en synpunkt fungerar gohei också som en symbol för kami (gud eller helig makt) och indikerar att gudomen finns i helgedomen.

gohei Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.