Logik

Logik , skolan för matematisk tanke introducerad av den tyska matematikern Gottlob Frege från 19–20-talet och den brittiska matematikern Bertrand Russell, som menar att matematik egentligen är logik. Logikister hävdar att all matematik kan härledas från ren logik, utan användning av specifikt matematiska begrepp, såsom tal eller uppsättning. Jämför formalism; intuitionism.

Zenos paradox, illustrerad av Achilles som kör en sköldpadda.Läs mer om detta ämnesunderlag för matematik: Grundlogik ... vissa människor, kallade logiker, för att föreslå att matematik är en gren av logik. Begreppen medlemskap och jämlikhet kan ...