Pärlan

The Pearl , novell av John Steinbeck, publicerad 1947. Det är en liknelse om en mexikansk indisk pärldykare som heter Kino som hittar en värdefull pärla och förvandlas av det onda som den lockar.

Kino ser pärlan som sin möjlighet till ett bättre liv. När stadsborna i La Paz får kännedom om Kinos fynd, möts han omedelbart av en girig präst, en läkare och affärsmän. Efter en serie katastrofer kastar Kino pärlan tillbaka i havet.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.