Lögnare paradox

Liggarparadox , även kallad Epimenides paradox , paradox härledd från uttalandet som tillskrivs den kretensiska profeten Epimenides (600-talet fvt) om att alla kretensare är lögnare. Om Epimenides uttalande antyder att alla uttalanden från kretensare är falska, eftersom Epimenides var kretens, är hans uttalande falskt (dvs. inte alla kretensare är lögnare). Paradoxen i sin enklaste form uppstår genom att betrakta meningen "Denna mening är falsk." Om meningen är sant är den falsk och om den är falsk är den sant. Studien av sådana semantiska paradoxer fick vissa logiker, särskilt Alfred Tarski, att skilja mellan objektspråk och metaspråk och dra slutsatsen att inget språk konsekvent kan innehålla en fullständig semantisk teori om sina egna meningar ( sesanning: Tarski och sanningsförhållanden; Kripke, Saul: Sanning).

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.