Kolpapper

Kolpapper , en vävnad av varierande vikt belagd med en färg, vanligtvis kolsvart och något vaxartat medium. Det är vanligtvis belagt på ena sidan men kan beläggas på båda sidor för speciella ändamål. För duplicering av maskinskrivna eller handtryckta dokument är det endast belagt på ena sidan.

kolpapper

Papperet på vilket beläggningen appliceras varierar i vikt från 4 till 10 pund (1,8 till 4,5 kg) per bredd på 480 ark, 51 x 76 cm, och är tillverkad av fibrer såsom trasa, trä, manila och jute. Eftersom den måste vara stark och hållbar, får den inte innehålla slipmassa. Det färgade vaxartade materialet som överför duplicering är mjukt men också så starkt färgat och av sådan hållbarhet att ett ark gör minst 12 första kopior som är klara och läsbara. Denna beläggning består av vaxer som Japan, paraffin och karnauba och sådana oljor som olein och kolofonium som är grundligt sammanslagna med en färg.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.