Yrkesutbildning

Yrkesutbildning , instruktioner avsedda att utrusta personer för industriella eller kommersiella yrken. Det kan erhållas antingen formellt i handelshögskolor, tekniska gymnasieskolor eller i praktikprogram eller, mer informellt, genom att plocka upp nödvändiga färdigheter på jobbet.

Yrkesutbildning i skolor är en relativt modern utveckling. Fram till 1800-talet tillhandahölls sådan utbildning, utom för yrkena, endast genom lärlingskap. Denna situation berodde delvis på den låga sociala statusen i samband med sådan instruktion i motsats till en klassisk läroplan, som ansågs ”nödvändig för en gentleman.” Med industrialiseringens tillväxt under 1800-talet började dock flera europeiska länder, särskilt Tyskland, införa yrkesutbildning i grundskolor och gymnasier. I Storbritannien var emellertid motståndet mot yrkesutbildning kvar till 1900-talet, även om några få handels- och juniorskolor grundades av lokala myndigheter före andra världskriget.Vid slutet av 1800-talet bestod allmän (allmän) yrkesutbildning i USA av manuell utbildning och praktisk konst. Dessa program utvidgades gradvis fram till 1917 då federalt stöd gavs till offentliga skolor för handel och industri-, jordbruks- och hemmaskolakurser.

Efter andra världskriget ledde efterfrågan på utbildade paraprofessionella inom de relativt nya områdena datavetenskap, elektronik och medicinska tjänster till ett ökat intresse för kortvariga specialundervisningar inom dessa områden som ett alternativ till en traditionell högskoleutbildning.