Assamesiska

Assamesiskt språk , östra indo-ariska (indik) språk som är det officiella språket i staten Assam i Indien. Det enda inhemska indo-ariska språket i Assam-dalen, assamesiska har påverkats i vokabulär, fonetik och struktur av dess nära förbindelse med Tibeto-Burman-dialekter i regionen. Dess grammatik är känd för sina mycket böjda former, och det finns också olika pronomen och substantivflertalsmarkörer för användning i heders- och icke-ärliga konstruktioner. Assamesiska är också nära besläktad med bengalska; som Bengali och Oriya har assamesiska inga grammatiska könsskillnader.

Mridanga;  i Victoria and Albert Museum, London. Läs mer om detta ämne Sydasiatisk konst: assamesisk Den tidigaste texten på ett språk som obestridligt är assamesisk är Prahlāda-caritra av Hema Sarasvati (eller Saraswati; 1200-talet); ...

Assamesisk litterär tradition dateras till 1200-talet. Prostexter, särskilt buranji (historiska verk), började dyka upp på 1500-talet. I slutet av 1900-talet talade assamesiska talare mer än 15 miljoner.