Lusitani

Lusitani , ett iberiskt folk som bor i det nuvarande Portugal som motstod romersk penetration under 2000-talet f.Kr. Det är osäkert i vilken utsträckning Lusitani keltiserades, även om de kan ha varit relaterade till de keltiska lusonerna i nordöstra Iberia. De kolliderade först med romarna 194 f.Kr. och gick med i Celtiberians i ett krig mot den romerska närvaron som varade fram till 179 f.Kr.

Krig bröt ut igen 153 f.Kr. och under ledning av Viriathus, en utmärkt strateg som lyckades förena många keltiberianska stammar mot romarna, tillförde Lusitani en rad nederlag ( c. 147– c. 139) på romerska trupper från deras militärläger på kullen av Venus (Sierra S. Vincente i Spanien). Efter att Viriathus mördades av sina medhjälpare på romersk anstiftan dämpades lusitanierna. Namnet Lusitania gavs till en romersk provins som senare grundades (27 f.Kr.) i centrala Portugal.