Insolvens

Insolvens , ekonomiskt tillstånd där en individs eller företags totala skulder överstiger de totala tillgångarna så att borgenärernas fordringar inte kan betalas. Det finns i huvudsak två tillvägagångssätt för att fastställa insolvens: insolvens i kapitalförståelsen och enligt balansräkningen. Insolvens i eget kapital betyder att gäldenären inte kan betala sina skulder när de förfaller under den vanliga verksamheten. Insolvens enligt balansräkningen innebär att gäldenärens totala skulder överstiger hans totala tillgångar.

Newgate-fängelset, London, som innehade gäldenärer liksom vanliga brottslingar;  ritning av George Dance the Younger;  i Sir John Soane's Museum, London.Läs mer om detta ämne konkurs ... ibland används urskillningslöst för att betyda insolvens, villkoren har tydlig juridisk betydelse. Insolvens , som används i ...

Insolvens skiljer sig från konkurs genom att konkurs betecknar en viss juridisk status som ska fastställas och förklaras genom rättsligt dekret. För att en enskild person eller ett företag ska kunna förklaras konkurs krävs vissa ytterligare krav, såsom att begå konkurs, till exempel. Således är insolvens, även om det är en väsentlig faktor, inte den enda ingrediens som är nödvändig för att fastställa konkurs.