Benägenhet att spara

Benägenhet att spara , i ekonomi, andelen av den totala inkomsten eller en ökning av inkomster som konsumenter sparar snarare än att spendera på varor och tjänster. Den genomsnittliga sparningsbenägenheten är lika med förhållandet mellan total sparande och total inkomst; den marginella benägenheten att spara är lika med förhållandet mellan en förändring av sparandet och en förändring av inkomsten. Summan av konsumtionsbenägenheten och sparningsbenägenheten är alltid lika med en ( se konsumtionsbenägenheten).