Estniska

Estniska språket , estniska Eesti , medlem av den finsk-ugriska grenen av den urala språkfamiljen, talad i Estland och i spridda fickor i omgivande regioner. Språket förekommer i två stora dialektala former, norra och södra; den norra eller Tallinn dialekten är grunden för det estniska litterära språket. Det första anmärkningsvärda skriftliga materialet på estniska är Kullamaa-bönerna från 1520-talet.

Franska och engelska stopp och inga parkeringsskyltarFrågesport Officiella språk: Fakta eller fiktion? Det officiella språket i Malaysia är engelska.

Estniska tillhör den baltisk-finska grenen av de finsk-ugriska språken, och det är närmast besläktat med finska, votiska, liviska, ingrian, karelska och veps. I struktur är språket mest känt för sin ovanliga kontrast mellan tre grader av konsonant och vokallängd - t.ex. koli 'skräp' (med kort o ), kooli 'av skolan' (med lång o ) och kooli 'till skolan' ( uttalas med en extra lång oäven om det stavas samma som föregående form). Estniska har också den karaktäristiska baltisk-finska konsonantgradationen, där konsonanter alternerar i vissa sammanhang, men det har förlorat funktionen av vokalharmoni. (Vokalharmoni sägs existera när vissa vokaler inte kan förekomma med andra specifika vokaler inom ett ord.) Estniska, liksom de andra uraliska språken, markerar främst grammatiska kategorier genom att lägga till suffix till stammen. Mycket av det estniska ordförrådet har lånats från tyska. Se även finsk-ugriska språk.