Medelväg

Middle Way , Sanskrit Madhyama-pratipadā , Pali Majjhima-patipadā , i buddhismen, komplement till allmänna och specifika etiska metoder och filosofiska åsikter som sägs underlätta upplysning genom att undvika ytterligheterna av självtillfredsställelse å ena sidan och självdödelse å andra sidan . Se åttafaldig sökväg.