Atum

Atum , i forntida egyptisk religion, en av manifestationerna av solen och skaparguden, kanske ursprungligen en lokal gud av Heliopolis.

AtumUtsikt över Andromedagalaxen (Messier 31, M31). Quiz Astronomy and Space Quiz Ungefär hur många mil finns det under ett ljusår?

Atums myt slogs samman med den stora solguden Re och gav upphov till gudom Re-Atum. När Atum skilde sig från Re var skaparens ursprungliga form och bodde inne i Nun, det kaos som var urvattnet. Vid skapelsen framträdde han för att skapa sig själv och gudarna. Han identifierades med den nedgående solen och visades som en åldrig figur som var tvungen att förnyas under natten, för att framstå som Khepri vid gryningen och som Re vid solens höjdpunkt.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.