Återvinnare

Recusant , engelsk romersk-katolik från perioden omkring 1570 till 1791 som vägrade att delta i tjänsterna i Church of England och därmed begick ett lagstadgat brott.