Neoplatonism

Neoplatonism , den sista skolan för grekisk filosofi, fick sin slutgiltiga form på 300-talet av det stora filosofiska och religiösa geniet i skolan, Plotinus. De forntida filosoferna som i allmänhet klassificeras som neoplatonister kallade sig enkla "platonister", liksom filosoferna från renässansen och 1600-talet vars idéer härrör från forntida neoplatonism. Se platonism.

Platon pratar med sina eleverLäs mer om detta ämne Platonism: Neoplatonism: dess natur och historia Neoplatonism är det moderna namnet på den form av platonism som utvecklats av Plotinus under 300-talet ... Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Matt Stefon, biträdande redaktör.