Wend

Wend , alla medlemmar i en grupp slaviska stammar som hade bosatt sig i området mellan floden Oder (på öster) och floderna Elbe och Saale (i väster) vid 500-talet, i det som nu är östra Tyskland. Wends ockuperade de östra gränserna för Frankernas och andra germanska folk. Från 600-talet stred frankerna sporadiskt mot Wends, och under Charlemagne i början av 9-talet inledde de en kampanj för att underkasta Wends och med våld konvertera dem till kristendomen. Tysk annektering av de wendiska territorierna började under Henry I 929, men tyskarnas kontroll över området öster om Elben kollapsade under ett wendiskt uppror 983. Under deras periodiska uppror mot både slaviska och tyska överherrar, skulle det wendiska bönderna också avvisa. Kristendomen.

Den tyska expansionen österut in i Elbe-Oder-regionen återupptogs under kejsaren Lothar II 1125, och 1147 godkändes ett tyskt korståg under ledning av Henrik lejonet mot Wends av den romersk-katolska kyrkan. Detta korståg orsakade stora människoliv bland Wends, och de erbjöd följaktligen lite motstånd mot den tyska koloniseringen av Elbe-Oder-regionen under de följande århundradena. Tyska bosättare etablerade sig i de tidigare Wendish-områdena, och deras städer blev viktiga kommersiella centra i norra Tyskland. Wendsna själva blev enserfed och assimilerades gradvis av tyskarna, med undantag av en minoritet i den traditionella regionen Lusatia, i dagens östra Tyskland, som nu kallas sorber.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.