Förespråkare

Advokat , i lag, en person som är professionellt kvalificerad att väcka talan för en annan i en domstol. Som en teknisk term används advokat främst i de rättssystem som härrör från den romerska lagen. I Skottland hänvisar ordet särskilt till en medlem i Skottlands advokat, fakulteten för advokater. I Frankrike var avokater tidigare en organiserad grupp av uppmanare, medan förberedelserna av ärenden gjordes av avoués; idag finns denna åtskillnad endast inför hovrätten. I Tyskland, tills skillnaden mellan rådgivare och vädjare avskaffades 1879, var Advokatvar rådgivaren snarare än bönen. Termen har traditionellt använts på klagomål vid domstolar i kanonrätten och därmed kallades de i England de som praktiserade vid domstolar för civil- och kanonrätten förespråkare. I USA har termen advokat ingen speciell betydelse, utan används omväxlande med sådana termer som advokat, advokat eller advokat. Se även advokat; advokat; advokat.