Taliesin och Taliesin West

Taliesin och Taliesin West , de två hemmen, liksom arkitektoniska skolor, till den amerikanska arkitekten Frank Lloyd Wright. Ursprungligen byggt 1911 byggdes Taliesin, som ligger nära Spring Green, Wisconsin, USA, efter bränder 1914 och 1925. Taliesin West, nära Scottsdale, Arizona, börjades 1937 som ett vinterhem för Wright och hans studenter. Wright var av walisisk härkomst och namngav sina hem efter den walesiska barden Taliesin. Båda strukturerna renoverades kontinuerligt och tillsattes till Wrights död 1959, varefter de fortsatte att ockuperas av medlemmar av Wright Foundation. 1985, i enlighet med Wrights tredje frus testamente, grävdes hans kvarlevor från viloplatsen i Spring Green och flyttades till Taliesin West. Skador från en storm vid Taliesin 1998 krävde omfattande reparationer.

Taliesin West