Läran och förbunden

Läran och förbunden , en av de fyra skrifterna i mormonismen, tillsammans med Bibeln, Mormons bok och Pärlan till dyrt pris . Den innehåller de pågående uppenbarelserna till 1844 av Joseph Smith, grundaren och första presidenten för kyrkan Jesus Kristus av sista dagars heliga (LDS). Upplagorna av Utah-baserade LDS och av Community of Christ (tidigare Reorganised Latter Day Saints, en kyrka grundad av Smiths son Joseph Smith III) lägger till uppenbarelserna från deras respektive kyrkpresidenter, som liksom Smith betraktas som profeter . Community of Christ's version of Doctrine and Covenants utelämnar flera av Smiths uppenbarelser som visas i Utah-upplagan.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Matt Stefon, assistentredaktör.