Book of the Yahweh Wars

Book of the Yahweh Wars , förlorat dokument som hänvisas till och citeras i Gamla testamentet (4 Mos 21: 14ff.). Boken är förmodligen en samling av tidiga israelitiska krigssånger inklusive psalmer av seger, förbannelser, hånande sånger och andra litterära genrer som berättar om Yahweh, Israels Gud, över sina fiender; det indikerar att bibliska böcker är beroende av både skriftlig och muntlig tradition. I likhet med bok Jashar , den bok krig HERRENS inte är identisk med den, enligt de flesta forskare.