Stephen Dedalus

Stephen Dedalus , fiktiv karaktär, huvudpersonen i James Joyces självbiografiska roman A Portrait of the Artist as a Young Man (1916) och en central karaktär i sin roman Ulysses (1922). Joyce gav sin hjälte efternamnet Dedalus efter den mytiska hantverkaren Daedalus, som utformade labyrinten för kung Minos på Kreta och som skapade vingar av vax och fjädrar för sig själv och hans son Icarus.

Peter Pan-statyn i Kensington Gardens.  Statyn visar pojken som aldrig skulle växa upp, blåser sitt horn på en trädstubbe med en älva, London.  sagaFrågesport Berömda berättelser, älskade karaktärer Vad heter piraten på Treasure Island ?

I A Portrait of the Artist , som spelades i Dublin i slutet av 1800-talet, gör Dedalus uppror mot det han ser som den romersk-katolska kyrkans genomgripande undertryckande inflytande och hans familjs och Irlands parochiala och provinsiella attityder. Han lämnar Irland till Frankrike för att uppfylla det konstnärliga löfte som finns i hans namn.

I Ulysses är Dedalus än en gång en sökare, den här gången efter mening i sitt förflutna och nuvarande liv. Han symboliserar Telemachus, sonen till Ulysses (Odysseus) - här förkroppsligad i Leopold Bloom, den universella människan.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.