Agama

Agama , (sanskrit: ”tradition” eller “mottagen kunskap”) post-vediska skrifter som förmedlar rituell kunskap och anses ha avslöjats av en personlig gudomlighet. Shaivitiska skrifter, som troligen dateras till 800-talet, är särskilt utsedda, i motsats till Vaishnava Samhitas och Shakta Tantras. ( Jämför Shaivism, Vaishnavism och Shaktism.) Agamas är ofta i form av en dialog mellan Shiva och hans fru Parvati.

Ravana, den 10-huvudade demonkungen, detalj från en Guler-målning av Ramayana, c.  1720.Läs mer om detta ämne Hinduismen: Shaiva Agamas Liksom mycket annan hinduisk helig litteratur är denna litteratur omfattande och sträcker sig över flera århundraden. Det är här att endast sammanfatta klasser ...

För enkelhets skull diskuterar forskare texterna enligt de fyra Shaivite-grenarna som följer Agamic-traditionen. Dessa är sanskritskolan i Shaiva-siddhanta, de tamilska Shaivas, Kashmir Shaivas och Lingayats, som också är kända som Virashaivas. Agamas ger en betydande mängd information om de tidigaste koder för tempelbyggnad, bildskapande och religiöst förfarande.