Heruli

Heruli , ett östgermanskt folk ursprungligen från Skandinavien. De plundrade städer i det romerska riket och uppnådde sin största framgång år 267, när de erövrade Byzantium och sparkade grekiska städer. Två år senare besegrades östra Heruli krossande av den romerska kejsaren Claudius II Gothicus i en strid nära Naissus (modern Niš, Yugos.). Sedan dess till mitten av 600-talet, när de försvann från historien, varierade deras förmögenheter. De underkastades först av goterna, sedan av hunerna. Deras kungarike vid mitten av Donau, grundat i slutet av 500-talet, föll till Lombarderna tidigt på 600-talet. Vissa överlevande rapporteras ha återvänt till Skandinavien, medan andra gick in i romersk tjänst.