Caṇḍāla

Caṇḍāla , klass av människor i Indien anses i allmänhet vara utkast och oberörbara. Enligt den antika lagkoden Manu-smṛti, härrörde klassen från föreningen av en brahmin (den högsta klassen inom varṇa, eller fyrklassssystemet) kvinna och en Śūdra (den lägsta klassen) man. Uttrycket används också i modern tid för en specifik kast av jordbrukare, fiskare och båtmän i Bengalen, oftast kallad Namaśūdra. Vissa forskare anser att Namaśūdra är en ursprungsstam från Rājmahāl Hills i Bihār.