Gruppäktenskap

Gruppäktenskap , äktenskap mellan flera män och flera kvinnor. Som institutionaliserad social praxis är gruppäktenskap extremt ovanligt. ingenstans verkar det ha funnits som den rådande formen av äktenskapligt arrangemang. Av de 250 samhällen som rapporterats av den amerikanska antropologen George P. Murdock (1949) hade endast Caingang i Brasilien valt gruppäktenskap som en alternativ form av union. även där var frekvensen bara 8 procent.

Vid sekelskiftet trodde många antropologer att äktenskap i ett tidigt skede av mänsklig utveckling var vanligt. Mycket av den tidens litteratur försökte visa att äktenskapliga förbund hade genomgått flera evolutionära stadier, som började med fullständig sexuell licens, genom gruppäktenskap, polygyni och polyandry och kulminerade i monogami. Gruppäktenskap tillskrevs felaktigt folk i Australien, Sibirien och Afrika, när i själva verket de särskilda stammarna innehöll grupper av män som hade privilegierad sexuell tillgång till kvinnor men inte hade det inhemska och ekonomiska ansvaret som utgör ett äkta äktenskap.

Sådana evolutionsteorier kastades för det mesta av senare antropologer, och en mer representativ åsikt betraktade gruppäktenskap som ett sporadiskt och sällsynt fenomen som alltid förekommer i samband med polyandri. Det är möjligt att gruppäktenskap bara kan inträffa när polyandrous äktenskap är vanligt och sedan kombineras med polygyni. Ett motiv för gruppäktenskap tycks öka den ekonomiska säkerheten genom rekrytering av kompisar. I väst har gruppäktenskap varit föremål för enstaka teoretiska avhandlingar och praktiska experiment av utopiska rörelser.