Latinamerikanska integrationsföreningen

Latinamerikanska integrationsföreningen , spanska Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) , organisation som inrättades genom Montevideofördraget (augusti 1980) och började fungera i mars 1981. Den strävar efter ekonomiskt samarbete mellan medlemmarna. Ursprungliga medlemmar var Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Mexiko, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela. Kuba gick med 1999. Flera länder och organisationer behåller observatörsstatus. Huvudkontoret ligger i Montevideo, Uruguay.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation började under medeltiden.

ALADI ersatte Latinamerikas frihandelsförening (LAFTA; Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), som grundades 1960 i syfte att utveckla en gemensam marknad i Latinamerika. Systemet gjorde små framsteg, och ALADI skapades med en mer flexibel och mer begränsad roll för att uppmuntra frihandel men utan tidsplan för inrättandet av en gemensam marknad. Medlemmarna godkände ett regionalt tullförmånsprogram 1984 och utvidgades 1987 och 1990. 2001 undertecknade ALADI ett avtal med Andinska gemenskapen som syftade till att underlätta ytterligare integration och Mercosur (en handelsorganisation bestående av Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay) följde också frihandelsavtal med ALADI-medlemmar.