Varje man

Everyman , ett engelsk moralspel från 1400-talet, förmodligen en version av ett holländskt pjäs, Elckerlyc . Det uppnår en vacker, enkel högtidlighet när man behandlar allegoriskt temat om döden och den mänskliga själens öde - för Everymans själ när han försöker rättfärdiga sin tid på jorden. Även om morallek i det stora hela inte lyckades uppnå den kraftfulla realismen i medeltidens skriftdrama, är det här korta stycket (cirka 900 rader) mer än en allegorisk predikan eftersom livlig karaktärisering ger det dramatisk energi. Det betraktas allmänt som den finaste av moralspelen.

Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av JE Luebering, verkställande redaktionschef.