F

Fråga , i studien av biblisk litteratur, ett hypotetiskt grekiskt-språkligt protoevangelium som kan ha varit i omlopp i skriftlig form vid tiden för de synoptiska evangeliernas sammansättning - Markus, Matteus och Lukas - ungefär mellan 65 och 95 Namnet Q, myntat av den tyska teologen och bibliska forskaren Johannes Weiss, är en hänvisning till det tyska ordet Quelle ("källa").

GutenbergbibelnLäs mer om detta ämne biblisk litteratur: Hypoteserna med två och fyra källor ... andra källan, som kallas Q (från tyska Q uelle, "källa"), inte existerande, för uttalandena (logia) ...

De flesta bibliska forskare är överens om att författarna till Matteus och Lukas baserade sina skriftliga berättelser till stor del på Evangeliet enligt Markus. Matteus och Lukas delar emellertid en hel del material - till stor del består av logia (grekiska: ”ord”) som tillskrivs Jesus - som saknas från Markus. Detta ledde till att bibliska forskare antog att det fanns en obestämd källa från vilken det delade materialet hämtades: Q, ibland kallad ”den förlorade källan”. Även om inget faktiskt källdokument har hittats och vissa forskare tvivlar på att Q någonsin existerat, har andra försökt rekonstruera det genom intensiv textanalys.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Matt Stefon, assistentredaktör.