Teetotum

Teetotum , även kallat spinner , form av topp med vanligtvis 4, 6, 8 eller 12 sidor markerade med distinkta symboler. En teetotum används för att spela spel, mestadels av hasardspel, och serverar istället för tärningar. Den sexkantiga (sexsidiga) teetotum var känd för de antika grekerna och romarna. Ett vanligt spel med en teetotum som spelats sedan medeltiden sätts och tas, där de olika sidorna har symboler som instruerar spelarna att antingen lägga pengar i potten eller ta ur potten. En fyrsidig form av teetotum är dreidel, som är markerad med de hebreiska bokstäverna nun , gimel , hey och shinoch används av judiska barn för att spela ett spel under Hanukkah; små mynt, nötter, russin eller bitar av choklad används som tokens eller chips. Bokstäverna utgör initialerna för meddelandet "Nes gadol hayah sham" ("Ett stort mirakel hände där"). Enligt Talmud inträffade detta mirakel när Maccabeerna återfångade templet i Jerusalem 165 f Kr. Trots en mycket liten oljetillförsel sägs lamporna ha fortsatt att brinna i åtta dagar tills nya leveranser kom.

Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av William L. Hosch, biträdande redaktör.