Domovoy

Domovoy , i slavisk mytologi, en hushållsanda som uppträder under olika namn och har sitt ursprung i förfäderdyrkan. En domovoy bor på ett antal platser i varje hem: nära ugnen, under tröskeln, i härden. Han går aldrig ut över hushållets gränser.

Den domovoy är väktare av familjen och dess rikedom, men han är delvis till vapen och hårt arbetande människor. Varje missnöje som domovoyen känner av familjens handlingar visas i problem med husdjuren eller i konstiga knackar och gitterljud i huset. Dessa sista kan dock bara vara domovoyen som roar sig själv. Han kan i alla fall lätt placeras.

Den domovoy ser till att de olika traditionella proprieties iakttas. Han kan förutse framtiden, och hans stön och gråt eller sång och hopp tolkas som tecken på det onda eller det goda. Inget hushåll skulle överväga att flytta till en ny plats utan att formellt bjuda in domovoyen att gå med i den.