Vägregler till sjöss

Vägregler till sjöss , internationellt överenskomna trafikregler för havsvatten. De reviderades senast i enlighet med rekommendationer från den internationella konferensen om livssäkerhet till sjöss 1965. De kompletteras med nationella regler för inlandsvatten. De viktigaste reglerna anger färg och placering av ljus; storlek, form, färg och arrangemang av dagmärken; karaktär, varaktighet och frekvens av ljudsignaler; och typ av undvikande åtgärder för hantverk som närmar sig varandra, tillsammans med fastställande av ansvar för att vidta åtgärder. Reglerna varierar för kraftdrivna och segelfartyg, och vissa undantag görs för småbåtar, marinfartyg och specialfartyg.