Motu proprio

Motu proprio , (latin: "på eget initiativ"), i den romersk-katolska kyrkan, ett påvligt dokument som personligen undertecknats av påven för att beteckna hans speciella intresse för ämnet, mindre formellt än konstitutioner och utan någon påvlig besegling. Dess innehåll kan vara instruktions ( t.ex. om användning av marknadsförare), administrativt ( t.ex. om kyrklig lag eller inrättande av en kommission) eller bara för att ge en särskild tjänst. Orden motu proprio introducerar alltid dokumentet.