Avinu Malkenu

Avinu Malkenu , (hebreiska: ”Vår far, vår kung”), inledningsorden för varje vers i en judisk bön som kallas i synagogor med särskild hängivenhet under de tio dagarna av botningen (utom på sabbaten), vilket markerar början på det nya religiösa året. Reform judar reciterar bönen endast på Rosh Hashana och Yom Kippur, den första och sista dagen för tio dagars iakttagelse.

Den stora rabbinen Akiba ( ca 40–135) sägs ha komponerat grundverserna på en judisk fastedag för att lindra en katastrofal torka. Bönen är alltså också en del av liturgin under judiska fastdagar (utom den nionde dagen i Av). När man ber som en enhet, erkänner församlingen Gud som ”vår far, vår kung”, ber om förlåtelse för synder som begåtts och ber Gud ge vissa välsignelser.