Sense-data

Sense-data , enheter som är direkta sensationsobjekt. Exempel på sinnedata är den cirkulära bilden man ser när man ser ansiktet på ett öre och den avlånga bilden man ser när man tittar på öre från en vinkel. Andra exempel är bilden man ser med slutna ögon efter att ha stirrat på ett starkt ljus (en efterbild) och dolk Macbeth ser flyta framför sig (en hallucination). I båda fallen finns det enligt sense-data teoretiker något som man är direkt medveten om och att något är sense-datum.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.