Luhya

Luhya , även kallad Luyia eller Abaluhya , etnolingvistiskt kluster av flera asfalska, nära besläktade Bantu-talande folk inklusive Bukusu, Tadjoni, Wanga, Marama, Tsotso, Tiriki, Nyala, Kabras, Hayo, Marachi, Holo, Maragoli, Dakho, Isukha , Kisa, Nyole och Samia i västra provinsen, västra Kenya. Uttrycket Luhya, som är en förkortning för Abaluhya (löst "de med samma härd") föreslogs först av en lokal afrikansk förening för ömsesidig hjälp omkring 1930; 1945, då det under kolonialtiden efterkrigstiden befanns vara politiskt fördelaktigt att ha en övernaturlig identitet, hade Luhya framträtt som en nationell grupp.

Förenade som Luhya kunde medlemmar i olika små grupper få samma erkännande, röst och närvaro i kenyansk politik som de större grupperna åtnjöt. Luhya utgjorde den näst största etniska gruppen i Kenya på 1980-talet.

De flesta Luhya-grupper saknar traditionella ledarskap, organiserade i mer eller mindre politiskt autonoma patrilinska släkter, var och en förknippad med en landsträcka. Med brist på mark har det skett betydande stammar mellan varandra. Luhya odlar majs (majs), bomull och sockerrör som kontanta grödor; odla hirs, sorghum och grönsaker som stapelgrödor; och också hålla några boskap. De deltar i handel och andra aktiviteter i områden intill den stora vattenvägen i Victoriasjön. Många Luhya har flyttat till städer som söker arbete.