Avdelning nummer sex

Avdelning nummer sex, novell av Anton Chekhov, publicerad på ryska 1892 som "Palata nr 6". Historien spelas in i ett provinsiellt mentalt asyl och utforskar den filosofiska konflikten mellan Ivan Gromov, en patient, och Andrey Ragin, asyldirektören. Gromov fördömer den orättvisa han ser överallt, medan Dr. Ragin insisterar på att ignorera orättvisa och andra ondska; delvis som ett resultat av detta sätt att tänka, försummar han att avhjälpa de luddiga förhållandena på den mentala avdelningen. När Dr. Ragin själv är engagerad inser han felaktigheten i sin filosofi och förstår för sent att det onda måste konfronteras. Historien gjorde ett enormt intryck när den först publicerades. Den mentala avdelningen togs som en symbol för Ryssland själv och elitens galenskap, som i stället för att hantera Rysslands problem valde att se dem på avstånd.

En galen teparty.  Alice möter March Hare och Mad Hatter i Lewis CarrollQuiz som blir karaktär I Herman Melvilles roman Moby-Dick , vad är kapten Ahabs ben av? Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.