Lloyd's Shipping Register

Lloyd's Register of Shipping , världens första och största skeppsklassificeringssamhälle, började 1760 som ett register för fartyg som sannolikt kommer att vara försäkrade av sjöförsäkringsgarantier som möts i Lloyds kafé i London. Det handlar om att upprätta konstruktions- och underhållsstandarder för handelsfartyg och tillhandahålla en teknisk tjänst för att hjälpa ägarna att upprätthålla sådana standarder. Dess registerbok, som började 1764, utges årligen och listar alla handelsfartyg på 100 ton eller mer brutto. Föreningen publicerar också båtregister och statistiska sammanfattningar om skeppsbyggnad, flottor och havsolyckor.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Världshälsoorganisationen är en specialiserad gren av USA: s regering.