Maclean's

Maclean's , veckovisa nyhetsmagasin, publicerat i Toronto, vars grundliga täckning av Kanadas nationella angelägenheter och nordamerikanska och världsnyheter ur ett kanadensiskt perspektiv har gjort det till landets ledande tidskrift. Det grundades 1905 i storformat och presenterade artiklar och fiktion som speglar en konservativ syn på kanadensiskt liv och värderingar. Det utvecklade ett rykte för enastående fotografering. Tidningen har en kolumn med anteckningar om nyhetsvärda kanadensare. På 1970- talet stötte Maclean , liksom andra tidskrifter, på stigande produktions- och distributionskostnader medan cirkulations- och reklamintäkterna minskade, men det motverkade genom att minska sidstorleken och revidera dess format.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Adam Augustyn, chefredaktör, referensinnehåll.