The Book of the City of Ladies

The Book of the City of Ladies , prosaverk av Christine de Pisan, publicerad 1405 som Le Livre de la cité des dames . Skrivet i beröm av kvinnor och som ett försvar för deras förmågor och dygder är verket ett betydande feministiskt argument mot den kvinnliga kvinnliga manliga författaren. Den baserades delvis på Giovanni Boccaccios De claris mulieribus (1360–74; beträffande berömda kvinnor ).

Book of the City of Ladies har en tredelad struktur. Det första avsnittet introducerar de tre dygderna - förnuft, rättvisa och rättvisa - som författaren kommunicerar med. Christine berättar sedan historierna om 11 damer av politisk och militär prestation, 18 damer av lärande och skicklighet och 4 damer av försiktighet. Det andra avsnittet innehåller damer som exemplifierar dygdigt uppförande, och det tredje avsnittet innehåller diskussioner om olika heliga kvinnor, inklusive Maria Magdalena, Sankt Katarina, martyrjungfruhelgon, Saint Christine (Christines skyddshelgon), två kvinnliga helgon som levde förklädda som munkar, andra martyrkvinnliga heliga, kvinnor som hjälpte apostlarna och en slutsats.

Av 25 bevarade manuskript antas man att Harley 4431 manuskriptet representerar författarens avsedda slutliga form; det kan ha rättats i hennes egen hand.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.