Grand Central Station

Grand Central Station , järnvägsterminal i New York City. Den designades och byggdes (1903–13) av Reed & Stem i samarbete med firmaet Warren & Wetmore; det senare företaget krediteras estetiken i den enorma strukturen. Hallen, med sitt takvalv på 125 meter, målat med konstellationer, var ett av de största slutna utrymmena för sin tid. En pärla i Beaux-Arts-stil, terminalen ser ut som om den kunde ha transporterats från 1870-talets Frankrike. På toppen av den symmetriska huvudfasaden finns en stor klocka och skulpturer av en amerikansk örn och romerska gudar. I slutet av 1900-talet restaurerades stationen på ett överdådigt sätt; denna restaureringsinsats väckte nationell uppmärksamhet åt vikten av att bevara arkitektoniska landmärken.

  • Grand Central Station: klocka
  • Grand Central Station: huvudhallen
Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.