Fort Saint George

Fort Saint George , citadell byggd av British East India Company i Madras (nu Chennai), Indien, senare blev den brittiska huvudstaden i södra Indien. Fortet, som heter till ära för Storbritanniens skyddshelgon, är väl bevarat av staten Tamil Nadu (tidigare Madras).

Fort Saint George, Chennai, Indien.

East India Company ursprungliga handelsstation i södra Indien var vid Masulipatam, som grundades 1611. Det flyttades till Madras, där tillstånd att bygga ett fort erhölls från Chandragiris raja 1639, främst för att det var närmare vävcentren från vilka företaget erhöll varor för export till Persien och Östindien. Det blev företagets huvudkontor i södra Indien 1641, och det var den första företagsuppgörelsen i Indien som befästes. 1746 fångades det kort av fransmännen; vid återhämtning 1748 byggdes den till stor del upp, så att britterna lyckades försvara den mot fransmännen 1758–59. Fortet hotades två gånger av den muslimska härskaren i Mysore, Hyder Ali (1769 och 1780). Därefter ombyggdes det till stor del för att bli centrum för den brittiska sydindiska administrationen.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Maren Goldberg, biträdande redaktör.