Nödvändighet

Nödvändighet, i logik och metafysik, en modal egenskap hos en sann proposition varigenom det inte är möjligt för propositionen att vara falsk och av en falsk proposition där det inte är möjligt för propositionen att vara sant. Ett förslag är logiskt nödvändigt om det skapar en logiklag eller kan göras för att instansiera en logiklag genom att ersätta definitionsekvivalenta termer. Exempel är "Det regnar nu eller det regnar inte nu" och "Alla kvinnor är människor" (förutsatt att "kvinnor" kan ersättas med "kvinnliga människor"). Nödvändiga förslag sägs ibland vara sanna eller falska (i alla fall) i alla möjliga världar. Ett villkorligt sant eller falskt förslag är alltså ett som är sant i vissa möjliga världar och falskt i andra (t.ex. "Frankrike är en demokrati"). Enligt en traditionell uppfattningalla verkliga nödvändiga förslag är analytiska (tautologa) och kännbara på förhand (kännbara oberoende av erfarenhet). Vissa filosofer känner igen en andra kategori av "metafysiskt" nödvändiga förslag som inte är analytiska och i allmänhet inte a priori; exempel inkluderar identitetsförklaringar som ”Vatten är H2 O. ”

optisk illusion: brytning av ljusLäs mer om detta ämne epistemologi: Nödvändiga och villkorade propositioner ”Ett förslag sägs vara nödvändigt om det håller (är sant) under alla logiskt möjliga omständigheter eller förhållanden. ”Alla män är ... Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av Brian Duignan, Senior Editor.