Skisser av “Boz”

Skisser av "Boz" , titeln på två serier av samlade skisser och noveller av Charles Dickens, skrivna under pseudonymen Boz. Sketches publicerades först i bokform 1836 och innehåller cirka 60 stycken som ursprungligen publicerades i Monthly Magazine och Morning Chronicle och andra tidskrifter och tidningar. Undertitlar ”Illustrativt för vardagslivet och vardagen” Skisser innehåller Dickens intryck och grafiskt beskrivna observationer av det myllrande gatulivet i viktorianska London.

Den kritiska och kommersiella framgången med Sketches var delvis ett resultat av de smarta illustrationerna av George Cruikshank, som också illustrerade andra romaner av Dickens.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.