Amerikanska Labour Party

American Labour Party , (ALP), mindre amerikanskt politiskt parti som var baserat i staten New York. ALP organiserades 1936 av arbetsledarna Sidney Hillman och David Dubinsky och av liberala demokrater och gammal-socialister, och den hade starka band med fackföreningar. Partiet stödde president Franklin D. Roosevelts New Deal och kastade sitt stöd till de demokratiska eller republikanska kandidater som stödde liberal social lagstiftning. Partiet röstade mer än 270 000 röster för Roosevelt under presidentvalet 1936, och det hjälpte till att åter välja Fiorello La Guardia som borgmästare i New York City 1937. Det godkände också Roosevelt som president 1940 och 1944.

Turistbåt i Niagara Falls, New YorkQuiz Historical Smorgasbord: Fact or Fiction? Den första personen som överlevde ett fall över Niagarafallen var en kvinna.

Från början var det fraktionsslag mellan ALP: s vänstra och måttliga vingar. Kommunister hade infiltrerat partiet, och vid dess kongress 1940 gjorde de upplopp mot godkännandet av Roosevelt. När kommunisterna fick kontroll över partiet under primären 1944 drog sig Dubinsky och andra av partiets grundare tillbaka och organiserade Liberal Party. ALP stödde Henry A. Wallaces kandidatur till president 1948 och frågade mer än 500 000 röster för honom, men dess stöd från Wallace drev fler väljare från partiets led. New York-statskommittén för ALP röstade för att upplösa partiet efter 20 års existens; den kunde inte förena de personliga och politiska skillnaderna inom dess led.