Förklarande dom

Deklarativ dom , i lag, en rättslig dom som syftar till att fixa eller klargöra tvisters rättigheter som tidigare var osäkra eller tveksamma. En förklarande dom är bindande men skiljer sig från andra domar eller domstolsutlåtanden genom att den saknar en verkställande process. Den förklarar eller definierar helt enkelt rättigheter som ska observeras eller fel som ska undvikas av en kärande, en svarande eller båda, eller uttrycker domstolens beslut om en omtvistad lagfråga utan att beordra att något ska göras. Även om en förklarande dom måste behandla en verklig i motsats till en hypotetisk tvist, är det inte nödvändigt för att ett faktiskt fel, som ger upphov till varken straffrättsligt ansvar eller ett anspråk på civila skadestånd, har gjorts eller till och med hotats eller övervägs. Declaratory Judgment Act etablerade sin användning i amerikansk lag 1934.