Varig

Varig , förkortning av Empresa de Viação Aérea Rio Grandense (portugisiska: “Rio Grandense Air Transport Enterprise”), Brasilianskt flygbolag grundat den 7 maj 1927, med hjälp av ett Berlins handelsföretag, Kondor Syndicat, som hade börjat flyga i delstaten Rio Grande do Sul föregående januari. Därefter öppnade Varig flera intrastata rutter. Den stora expansionen började dock inte förrän 1953, då den brasilianska regeringen garanterade Varigs tjänst från Rio de Janeiro till New York City (en tjänst invigd två år senare). På 1970-talet beviljades Varig monopol på internationella flygresor, och i slutet av 1900-talet täckte dess ruttnät de fem kontinenterna i Sydamerika, Nordamerika, Europa, Afrika och Asien. På 1960-talet absorberade företaget ett antal mindre brasilianska flygbolag, inklusive Real (Redes Estaduais Aéreas) och Panair do Brasil. Efter att ha tappat sitt monopol 1991 stötte Varig på ekonomiska svårigheter,och 2005 ansökte den om konkurs. Året därpå köptes Varig av en investeringsgrupp som också ägde VarigLog, en lastverksamhet som tidigare var ett dotterbolag till flygplanet.

VarigFredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Färre än 50 länder tillhör FN. Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.