Milinda-panha

Milinda-panha , (Pali: ”Frågor om Milinda”) livlig dialog om buddhistisk doktrin med frågor och dilemman från kung Milinda - dvs. Menander, grekisk härskare över ett stort indogrekiskt imperium i slutet av 2000-talet fvt - och svarat av Nagasena, en senior munk. Milinda-panha är sammansatt i norra Indien under kanske 1: a eller 2: e århundradet (och möjligen ursprungligen på sanskrit) av en okänd författare, och det är ett icke-kanoniskt verk vars auktoritet antogs implicit av sådana kommentatorer som Buddhaghosa, som ofta citerade det. Det är också ett av få postkanoniska verk från Theravada-skolan som inte producerades i Ceylon (det moderna Sri Lanka), även om dess auktoritet kvarstår utan tvekan.

De problem som diskuteras är vanliga teman i Pali-kanonen, som börjar med att en själ saknar existens, och läran är Theravada. Av de sju böckerna som verket är indelat i är den andra och tredje och sektionerna i den första mästerverk av forntida indisk prosa. De behandlar grundläggande frågor som är intressanta för lekmän och använder utmärkta liknelser. Resten är ett senare tillskott av mer skolastisk natur.